Invertory

Svařovací invertor


 

Invertory jsou v módě. Tyto miniaturní svářečky potkáte na stavbách, montážích, výrobních dílnách a v současné době pronikají i do domácích dílen. K tomuto rozšíření zcela jistě přispěly klesající ceny elektroniky. Právě elektronikou je svařovací invertor doslova nabitý. Ke klesající ceně připočtěte rostoucí spolehlivost, výborné svařovací vlastnosti a důvod velkého rozšíření invertorů je na světě.

Název invertor pochází z anglického INVERTER - měnič. Obecně se jedná o zdroj stejnosměrného svařovacího proudu, pracujícího na bázi spínaného zdroje - měniče. Spínaný zdroj svařovacího proudu využívá toho, že se stoupající přenášenou frekvencí klesá hmotnost (a tím i velikost) jádra transformátoru. Tedy: při frekvenci síťového napětí 50 Hz vychází hmotnost transformátoru pro svařovací proud 140 A na cca 15 kg a jeho účinnost bývá okolo 40 %. 60 % energie se promění v odpadní teplo a transformátor je nutné intenzivně chladit. Při frekvenci vstupního napětí 100 000 Hz (100 kHz) má takový transformátor velikost krabičky od cigaret, hmotnost několika dkg a účinnost až 90 %.
 

 

Problém je v tom, že v síti je právě těch 50 Hz. Proto nastupují spínané zdroje (invertory, měniče), které mění (zvyšují) frekvenci vstupního napětí z 50 Hz na typicky 60 - 100 kHz. Výsledkem jsou téměř miniaturní svářečky s malou hmotností a výbornou účinností (ovšem použití spínaných zdrojů je značně obecnější než pouhé svařování). Další výhodou spínaných zdrojů je možnost jejich aktivního řízení a změna charakteristiky zdroje. Moderní svařovací invertory jsou tedy vybaveny složitou elektronikou pro řízení měniče, která výrazně zlepšuje vlastnosti zdroje při svařování. Svářeč tak má k dispozici funkce, které by na klasických svařovacích usměrňovačích byly jen obtížně nebo vůbec realizovatelné. Snadná změna charakteristiky zdroje navíc umožňuje konstrukci multifunkčních svařovacích zdrojů, které nebylo možné na bázi klasického transformátoru zkonstruovat.
 

Je proto možné se dnes setkat s invertory umožňujícími svařování jak metodami MMA a TIG (nutná strmá charakteristika), tak metodami MIG/MAG (nutná plochá charakteristika). Kromě svařování se invertorová technologie prosazuje také v tepelném dělení kovů plazmatem.