Leták

 

Svařovací kabely

Problematika svařovacích kabelů


Problematiku svařovacích kabelů řeší norma ČSN 34 7470 část 6 z hlediska průřezu kabelu, délky kabelu, úbytku napětí na kabelu a proudového zatížení. Norma však neřeší materiál pláště kabelu a je navržena tak, aby bylo možno použít všechny typy kabelů, včetně kabelů s plastovou izolací (Simplex). Pokud však použijeme kvalitní kabely s gumovou izolací (Eproflex) a budeme vycházet z katalogových údajů výrobce kabelů a dovoleného proudového zatížení svářeček, můžeme použít ke svářecím invertorům do 150 - 170 A gumové kabely Eproflex o průřezu 16 mm2, které jsou při podobných proudových parametrech mnohem lehčí než Simplex 25 mm2 a mnohem déle vydrží. Gumové kabely Eproflex oproti plastovým Simplex dobře snášejí teplo, na mrazu se nelámou a snesou více ohybů, protože měděné jádro se skládá z 512 jemných drátků oproti 200 silnějších drátků u kabelů Simplex. Z těchto důvodů mají kabely Eproflex mnohem větší životnost. Proudová zatižitelnost gumových kabelů Eproflex 16 mm2 je přibližně stejná jako u kabelů Simplex 25 mm2.
Úbytek napětí na kabelu

Podle normy ČSN 34 7470 část 6 by úbytek napětí na kabelech neměl překročit 2 V. Gumové kabely Eproflex o průřezu 16 mm2 vyhovují i z hlediska úbytku napětí na kabelu. U kabelů o délce 5 metrů a při svařování elektrodou 3,2 mm proudem 130 A je odpor kabelu = měrný odpor mědi (0,017) x délka (10 m) děleno průřezem (16 mm2) = 0,010625 Ohmu. Úbytek napětí na kabelu je odpor (0,010625) x proud (130 A) = 1,38 V. (Při proudu 170 A to dělá 1,8 V). U kabelů průřezu 25 mm je to 0,88 V při 130 A. Rozdíl mezi těmito variantami je 0,5 V, to znamená nepatrný a nároky na výkon invertoru se zvýší o pouhé 2,5 %. Rozdíl v hmotnosti kabelu je však při měrné váze mědi kolem 9 g/cm3 0,8 kg, což je vzhledem k průměrné hmotnosti invertorů 5,5 kg znát. 
Proudové zatížení a délka kabelů (okolní teplota 20 °C)

 
Průřez jádra
kabelu [mm2]:
Proudová zatížitelnost
[A]:
Maximální délka
kabelu [m]:
DZ = 100%
DZ = 60%
16
110
120
15
25
145
158
17
35
178
194
20
50 225 248 23
70 287 315 25
95 349 384 27
120 400 480 31
150 465 520 33


 
 
Proudová zatížitelnost kabelů Eproflex (okolní teplota 30 °C)

 
Průřez jádra
kabelu [mm2]:
Trvalý provoz Periodický provoz
Doba sváření 10 minut
Doba sváření 5 minut
100% 85%
(8,5 min)
60%
(6,0 min)
35%
(3,5 min)
85%
(4,25 min)
60%
(3,0 min)
35%
(1,75 min)
16 130 A 131 A 133 A 144 A 132 A 142 A 166 A
25 173 A 175 A 182 A 204 A 179 A 196 A 234 A
35 216 A 220 A 233 A 268 A 226 A 250 A 304 A
50 274 A 281 A 303 A 356 A 287 A 323 A 398 A
70 341 A 352 A 387 A 463 A 360 A 409 A 510 A

Volba tmavosti skel

Správná volba tmavosti skel (DIN) u svařovacích kukel a štítů je důležitým faktorem při ochraně Vašeho zraku. Mějte na paměti, že nesprávně zvolená tmavost skla může vést i k trvalému poškození zraku! V níže uvedených tabulkách naleznete doporučené hodnoty DIN dle technologie svařování či řezání.


Řezání plamenem (kyslík)


 
Spotřeba kyslíku [l/hod]:
do 900
900 - 2000
2000 - 4000
4000 - 8000
nad 8000
Stupeň ochrany [DIN]:
4
5
6
7
8
 Svařování plamenem (acetylen + kyslík)

 
Spotřeba acetylenu [l/hod]:
do 70
70 - 200
200 - 800
nad 800
Stupeň ochrany [DIN]:
4
5
6
7
 Svařování el. obloukem metodou MMA
(obalená elektroda)

 
Svařovací proud [A]:
do 40
40 - 80
80 - 180
180 - 300
300 - 500
nad 500
Stupeň ochrany [DIN]:
9
10
11
12
13
14
 
 


Svařování el. obloukem metodou MIG/MAG (CO2)

 
Svařovací proud [A]: 
do 100  
100 - 150
150 - 200
200 - 300
300 - 500
nad 500
Stupeň ochrany [DIN]:  
10
11
12
13
14
15
 Svařování el. obloukem metodou TIG (netavící se wolframová elektroda)

 
Svařovací proud [A]:
do 20
20 - 40
40 - 100
100 - 180
180 - 250
nad 250
Stupeň ochrany [DIN]:
9
10
11
12
13
14
 Řezání plazmou

 
Řezací proud [A]:
do 150
150 - 250
nad 250
Stupeň ochrany [DIN]:
11
12
13